STROKOVNJAKINJA O BRANJU

Branje ugodno vpliva na različna področja otrokovega razvoja, tako na govorno-jezikovno, spoznavno, čustveno kot tudi na socialno področje, zato je za otroka zelo pomembno, da je obkrožen s knjigami in odraslimi ljubitelji knjig. Pomembno je, da otroka spremljajo različne kakovostne knjige – leposlovne in poljudnoizobraževalne, izvirne slovenske in tudi tuje – tako se odpirajo vrata v raznolike svetove.

Ob branju otrok bogati besedni zaklad in spoznava različne načine izražanja. Prepoznava čustva pri drugih in sebi ter se sooča z njimi, prav tako pa spoznava tudi odnose med ljudmi, socialna pravila in življenjske vrednote.

Otrok, ki je v predšolskem obdobju deležen poslušanja branja, gledanja slikanic, poslušanja rim in izštevank, spontano ozavesti in prepozna posamezne glasove in črke ter se zave povezave med govorjenim in pisnim jezikom, kar ugodno vpliva na kakovost usvajanja branja in pisanja.

Knjige Dr. Seussa so primerne tako za predšolske otroke kot tudi za šolske otroke. Za predšolske otroke v obdobju porajajoče se pismenosti, za šolske otroke pa v procesu usvajanja branja.

Branje knjig Muc Kapuc, Lisica Nogavica, Zelena jajca in krača skozi zabavno in igrivo vsebino spodbuja govorni razvoj pri otrocih, razvoj glasovnega zavedanja in zgodnjo pismenost. Predvsem pa spodbuja veselje in igro.

Humorne knjige zlahka pritegnejo otrokovo pozornost in zanimanje za vsebino. Otrok spoznava nove besede, se nasmeje navihanim rimam in skozi te odkriva nove možnosti izražanja in komunikacije. Kakovostna in živahna ilustracija pa še dodatno poudari vsebino zgodbe in hkrati motivira za branje.

Dr. Bojana Caf, specialna pedagoginja